Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Mác: tại sao quy luật giá trị thặng dư lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa (TBCN) (câu 1)

Posted by Đan Minh trên Tháng Tư 21, 2012


thức đến 1 h dậy lúc 4 h làm bài luận, sáng ra cô phang cho một câu xanh rờn ‘mai thu các em ạ’

T_T

thôi thì post lên đây giải tỏa bức xúc vậy

_________________________________

hỏi: Tại sao quy luật giá trị thặng dư lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?

Trả lời:

Mỗi phương thức sản xuất đều có một quy luật phản ánh mối quan hệ kinh tế cơ bản của phương thức đó. Trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thì sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối, phản ánh quan hệ kinh tế bản chất nhất của chủ nghĩa từ bản, quan hệ giữa người công nhân và nhà tư bản.

Giá trị thặng dư là một bộ phận giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân tạo ra bị nhà tư bản chiếm không.

Sản xuất giá trị thặng dư có nội dung là: sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa bằng cách bóc lột người công nhân.

Vậy, tại sao sản xuất giá trị thặng dư lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, hay, tại sao nhà tư bản lại theo đuổi giá trị thặng dư tối đa? Tại sao cách theo đuổi giá trị thặng dư lại là bóc lột người công nhân?

Đẻ giải thích cho câu hỏi đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào công thức vận động của tư bản:

T-H-T’

Khác với lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền ở đây không đóng vai trò là trung gian trao đổi nữa mà nó là điểm khởi đầu và mục đích của sản xuất. Nhưng nếu T=T’ thì nhà tư bản không được lợi, vậy T’<T. Lượng chênh lệch dT giữa T và T’ dược Mark gọi là giá trị thặng dư. Nếu trong lưu thông hàng hóa giản đơn,  công thức vận động kết thúc ở H, mục đích lưu thông hướng đến là giá trị sử dụng thì, kết thúc công thức vận động của tư bản lại là tiền. dT càng lớn thì lợi nhuận của nhà tư bản càng lớn. Điều đó cho thấy cái mà nhà tư bản theo đuổi không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị thặng dư, là nhân lên giá trị. Sản xuất giá trị thặng dư là mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Sự nhân lên giá trị là không có giới hạn, giá trị thặng dư thu được là không có giới hạn. Nó cho phép nhà tư bản có thể nỗ lực không ngừng vì còn có thể tìm kiếm được một mức lợi nhuận cao hơn.

Mục đích của nhà tư bản là giá trị thặng dư, vậy giá trị thặng dư từ đâu mà có? Giải thích được nguồn gốc của giá trị thặng dư ta sẽ giải thích được câu hỏi thứ hai.

Nguồn gốc của giá trị thặng dư chỉ có thể là giá trị sử dụng của sức lao động, do đó để đạt được giá trị thặng dư cao hơn nhà tư bản sẽ không ngừng bóc lột người công nhân.

Các nhà kinh tế tư bản luôn cố ngụy biện rằng giá trị thặng dư bắt nguồn từ lưu thông hay tài kinh doanh của nhà tư bản mà có.

Nếu giá trị thặng dư bắt nguồn từ lưu thông, nghĩa là quá trình trao đổi H-T’ tạo ra giá trị thặng dư. Điều này đã bị C.Mark phủ định. Giả sử trong trường hợp trao đổi ngang giá, vậy T=T’=> không có dT. Trường hợp trao đổi không ngang giá, có nhà tư bản bán đắt giá trị  hàng hóa hơn 10% chảng hạn, anh ta thu được lợi nhuận là phần bán đắt nhưng tới khi anh ta đi mua tlsản xuất (T-H) sẽ lại mua đắt hơn 10% vì các nhà tư bản khác cũng muốn kiếm lời bằng cách đó. Ngược lại nếu nhà tư bản mua hàng hàng hóa thấp hơn giá trị , 10% chẳng hạn, khi bán anh ta lại phải bán thấp hơn 10% vì các nhà tư bản khác cũng có hành vi mua rẻ như thế. Còn nếu trong xã hội có kẻ lọc lõi có thể mua rẻ bán đắt hơn giá trị  hàng hóa thì cái mà anh ta đạt được chẳng qua là do chiếm đoạt từ người khác, xét trên phạm vi xã hội không tạo ra giá trị  tăng thêm.

Bên cạnh đó, xét công thức giá trị  của hàng hóa:

W= k + p

W= k + m

Do chi phí sản xuất luôn nhỏ hơn giá trị  hàng hóa nên nếu nhà tư bản bán hàng hóa với giá nhỏ hơn giá trị  nhưng lớn hơn chi phí sản xuất thì họ vẫn có lời. Mặc dù p có nguồn gốc từ m nhưng chính sự không đồng nhất về lượng giữa m và p đã tạo cơ sở lầm lẫn về nguồn gốc giá trị thặng dư mà các nhà kinh tế tư bản luôn cố chứng minh.

Từ những chưng minh trên, ta có thể kết luận lưu thông, mua bán hay tài kinh doanh của nhà tư bản không tạo ra giá trị thặng dư.

Giá trị thặng dư cũng không được tạo ra nhờ các yếu tố sản xuất ngoài lao động như máy móc nhà xưởng hay nguyên nhiên liệu. Để giá trị  các yếu tố sản xuất này chuyển hóa vào sản phẩm luôn cần có lao động, do đó giá trị  chuyển vào không thể lớn hơn giá trị  đã bị hao mòn. Thực chất quá trình sử dụng chúng là sản xuất giá trị sử dụng mới thông qua việc tiêu dùng giá trị sử dụng cũ tương đương. C.Mark gọi chúng là tư bản bất biến_giá trị  không đổi.

Nguồn gốc giá trị thặng dư chính là từ lao động của người công nhân, từ sức lao động, một loại hàng hóa đặc biệt mà giá trị sử dụng của nó lớn hơn giá trị . Hàng hóa thông thường sau khi sử dụng thì tiêu biến còn hàng hóa sức lao động sau khi sử dụng đã tạo nên một giá trị sử dụng mới mà giá trị sử dụng này còn lớn hơn giá trị  của nó. Lượng lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư, rõ ràng nó được tạo ra bởi người lao động nhưng người sở hữu nó lại là nhà tư bản, chiếm đoạt càng nhiều giá trị thặng dư của người công nhân, nhà tư bản càng trở nên giàu có.

Vậy, bóc lột giá trị thặng dư người công nhân chính là cách để nhà tư bản đạt được mục đich của mình.

Đén đây, ta có thể thấy rõ sự phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất nhất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, quan hệ giữa nhà tư bản và người công nhân, mà thực chất là quan hệ giữa người bóc lột và người bị bóc lột.

Mặt khác, xét công thức:

GTSD(slđ) – GT (slđ)  = GTTD

Suy ra: GTTD   <=>     tăng GTSD(slđ)

                                    giảm GT (slđ)

                                    tăng GTSD(slđ)

                                    giảm GT (slđ)

     =>sản xuất giá trị thặng dư phản ánh cả phương pháp và thủ đoạn bóc lột của nhà tư bản: tăng giá trị sử dụng sức lao động (phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối) và    tăng giá trị  sức lao động (phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối).

Các biện pháp cụ thể của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là tăng cường độ lao động, kéo dài ngày lao động. Ngày lao động càng vượt quá cái điểm bù giá trị  sức lao động bao nhiêu thì nhà tư bản càng được lợi bấy nhiêu.

Giả sử: ngày lao động dài 10 tiếng, người công nhân lao động trong 4 tiếng sẽ tạo ra giá trị  mới đúng bằng giá trị  sức lao động cho cả ngày.

Tgian lđ tất yếu (4h) Tgian lđ thặng dư (6h)

Nếu kéo dài ngày lao động lên 12h

Tgian lđ tất yếu (4h) Tgian lđ thặng dư (8h)                          |———

—– : thời gian tạo thêm giá trị thặng dư so với trước

Nếu tăng cường độ lao động, giả sử là 25%

Tgian lđ tất yếu (3h) Tgian lđ thặng dư (7h)

Tuy ngày lao động giữ nguyên nhưng lượng giá trị  người công nhân tạo ra đã tăng tương ứng bằng 3,33h.

Tuy nhiên biện pháp này bị giới hạn bởi khả năng lao động của mỗi người. Người công nhân cần nghỉ ngơi ăn uống thì mới có sức lực để lao động. Do đó càng ngày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối càng phổ biến.

Để giảm giá trị  sức lao động thì phải giảm giá trị  các loại hàng hóa tạo nên giá trị . Muốn thế phải tăng năng suát trong các ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng của người công nhân và tăng năng suất trong các ngành sản xuất ra tư liệu cho các ngành đó, nghĩa là tăng năng suất lao động xã hội.

Sản xuất giá trị thặng dư cũng chính là động lực để các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất cá biệt (khi hướng tới lợi nhuận siêu nghạch và giá trị thặng dư) qua đó nâng cao năng suất lao động xã hội, tăng lượng của cải vật chất xã hội.Tuy nhiên, sản xuất giá trị thặng dư làm cho mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn cơ bản của nó, ngày càng sâu sắc (mâu thuẫn giữa nhà tư bản với người công nhân hay giữa giai cấp tư bản và giai cấp công nhân). Người công nhân ngày càng bị bần cùng hóa còn nhà tư bản ngày càng giàu có ngay trên sức lao động của họ. Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì mâu thuẫn này càng trở nên sâu sắc. Thực tế đã chứng minh điều đó mà đỉnh điểm của nó là cuộc khủng hoảng thừa năm 1929-1933. Đi cùng với sự phát triển của xã hội tư bản chủ nghĩa là sự bần cùng của tầng lớp nhân dân lao động và sự tích tụ tài sản khổng lồ của giai cấp vô sản. Khi cuộc khủng hoảng thừa xảy ra giai cấp tư bản vứt bỏ hàng tấn hàng hóa xuống đáy biển trong khi giai cấp vs không có đủ điều kiện để trang trải ngay cả cho cuộc sống hàng ngày của họ. Chính mâu thuẫn này sẽ là động lực cho cuộc cách mạng mà trong đó giai cấp công nhân không chỉ mang sứ mệnh giải phóng chính mình mà còn mang sứ mệnh giải phóng thế giới. Ngay trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa, bằng chính quy luật kinh tế tuyệt đối của mình, đã gieo mầm cho sự xuất hiện của một xã hội khác văn minh công bằng và phát triển hơn. 

Ngày nay dưới tiến bộ của khoa học kỹ thuật và văn minh nhân loại, cuộc sống của người công nhân nhiều nước phát triển đã có thể sung túc nhưng họ vẫn là những người bán sức lao động kiếm sống và như vậy, vẫn bị bóc lột giá trị thặng dư. Bản chất chủ nghĩa tư bản vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên trong thời đại ngày nay sản xuất giá trị thặng dư có thêm những đặc điểm mới là trước đây chưa có.

Thứ nhất, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã khiến cho năng suất lao động tăng đột biến, khối lượng giá trị thặng dư tạo ra phần lớn nhờ tăng năng suất lao động. Khác với tăng năng suất nhờ vào sức bắp thịt hay trí tuệ của người lao động, tăng năng suất nhờ khoa học kỹ thuật khiến cho tỷ lệ lao động sống trên mỗi sản phẩm tạo ra giảm nhanh. Máy móc tự động hóa, như các dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống tưới tiêu tự đông, đã thay thế con người rất nhiều việc.

Thứ hai, cũng dưới tác động của khoa học kỹ thuật và nâng cấp trong quản lý, cơ cấu lao động các nước tư bản đã thay đổi theo hướng ngày càng tăng tỷ lệ lao động trình độ cao, lao động phức tạp và giảm tỷ lệ lao động giản đơn, lao động bắp thịt. Rõ ràng giá trị sử dụng mà loại lao động này tạo ra lớn hơn rất nhiều so với lao động giản đơn bắp thịt và lớn hơn cả giá trị  sức lao động của họ cho dù chi phí đào tạo không nhỏ.

Nếu tính tỷ suất giá trị thặng dư của loại lao động này:

 m’ =m/v

Cả m và v đểu lớn hơn so với lao động giản đơn bắp thịt trong đó m lớn hơn rất nhiều lần. Do đó tỷ suất giá trị thặng dư lớn hơn rất nhiều. Từ đó suy ra M=m’*V cũng lớn hơn rất nhiều. Lao động trình độ cao làm tăng cả trình độ và quy mô bóc lột giá trị thặng dư.

Thứ ba, sản xuất giá trị thặng dư không chỉ dừng lại trong phạm vi quốc gia mà các nước tư bản còn hướng tới thị trường quốc tế thông qua xuất khẩu tư bản và hàng hóa, trao đổi không ngang giá,… Với lợi thế về trình độ phát triển, khoa học kỹ thuật, vị thế trên chính trường, các nước phát triển ngày cáng bòn rút được nhiều lợi nhuận siêu nghạch từ các nước kém phát triển. Mặt trái để lại là hủy hoại môi trương, cạn kiệt tài nguyên, lu mờ và hòa tan văn hóa. Việt Nam cũng là một nước đang phát triển, từ sau đại hội Đảng 1986 chúng ta chủ trương vận hành nền kinh tế thị trường, mở của hội nhập, năm 1987 ban hành luật đầu tư trực tiếp nước ngoài lần đầu đến nay, lượng vốn ngoại quốc đổ vào Việt Nam không ngừng tăng. Phải chăng VIỆT NAM đang mở cửa để các nước tư bản phát triển vào bòn rút giá trị thặng dư siêu nghạch? Vốn và KHOA HỌC KỸ THUẬT là hai nguồn lực phát triên kinh tế quan trọng mà VIỆT NAM còn thiếu, đầu tư nước ngoài vừa giúp chúng ta đón đầu sự phát triển của họ vừa là nguồn cung cấp vốn để VIỆT NAM đầu tư phát triển,  tạo thêm nhiều việc làm. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức lớn lao đối với nước ta trong thời kỳ mới.

Sản xuất giá trị thặng dư là mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, xuất hiện và tồn tại cùng chủ nghĩa tư bản, không có quy luật sản xuất giá trị thặng dư thì không có chủ nghĩa tư bản, có chủ nghĩa tư bản thì chắc chắn có quy luật sản xuất giá trị thặng dư chi phối. Quy luật sản xuất giá trị thặng dư phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất nhất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, mục đích phương pháp thủ đoạn cảu nhà tư bản_là quy luật kinh tế tuyể đối của chủ nghĩa tư bản.

Cùng với sự biến chuyển của thời đại là sự thay đổi của chủ nghĩa tư bản. Nhất là sự đi lên của đời sống người công nhân với cuộc sống sung túc đủ đày hơn trước khiến cho bộ mặt thật của quan hệ sản xuất mang tính bóc lột của hình thái kinh tế xã hội này dường như bị lu mờ. Tuy nhiên về bản chất nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn không đổi, vẫn chịu sự chi phối của quy luật kinh tế tuyệt đối của nó, quy luật sản xuất giá trị thặng dư.

Hiểu rõ về quy luật sản xuất giá trị thặng dư sẽ giúp chúng ta thấy rõ những đặc điểm cả ưu và nhược của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản, từ đó có sự vận dụng đứng đắn vào thực tế trong cả hành động và suy nghĩ. Đối với thế hệ thanh niên sự hiểu biết ấy càng trở nên quan trọng, giúp định hướng tư tưởng và nhận thức cũng như niềm tin vào chế độ Xã hội chủ nghĩa cũng như Đảng cộng sản Việt Nam_tổ chức lãnh đạo của giai cấp công nhân VIỆT NAM 

Advertisements

6 phản hồi to “Mác: tại sao quy luật giá trị thặng dư lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa (TBCN) (câu 1)”

 1. Joel said

  Your style is very unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book
  mark this page.

 2. cám ơn bạn

 3. xe bmw 328 i

  Mác: tại sao quy luật giá trị thặng dÆ° lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất tÆ° bản chủ nghÄ©a (TBCN) (câu 1) « Đan Minh

 4. gia xe toyota agya

  Mác: tại sao quy luật giá trị thặng dÆ° lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất tÆ° bản chủ nghÄ©a (TBCN) (câu 1) « Đan Minh

 5. xe toyota 86 mui Tran

  Mác: tại sao quy luật giá trị thặng dÆ° lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất tÆ° bản chủ nghÄ©a (TBCN) (câu 1) « Đan Minh

 6. dien dan oto fc

  Mác: tại sao quy luật giá trị thặng dÆ° lại là quy luật kinh tế tuyệt đối của nền sản xuất tÆ° bản chủ nghÄ©a (TBCN) (câu 1) « Đan Minh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: