Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Bảo vệ: Lãm Nguyệt (drop_do tác giả ngừng viết)

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.