Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Bảo vệ: Phong Lưu

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bài viết được bảo vệ. Hãy nhập mật khẩu để xem phản hồi.